Skip to content

De Pronktuin is een inspirerende tuin waar aandacht is voor ecologie, gezondheid, bewustzijn en schoonheid. Het is een plek waar met respect voor de natuur getuinierd wordt volgens de principes van permacultuur, waaruit gegeten kan worden, waar je historische gewassen vindt, waar wereldburgers gevormd worden en waar dromen waargemaakt worden.

Het is een plek waar je tot rust komt, waar aandacht is voor schoonheid en waar je leert om bewust te worden.
Daarnaast is het een plek waar mensen kunnen ontdekken wat hen beweegt om zuiver in lijn daarmee te weten wat te doen. Dromen verhelderen en waarmaken, middels missiecoaching op de terreinen van loopbaan, gezondheid en betekenisvol ondernemen.

Marieke Donders is eigenaar van Zuivere Zaken:
“Met ZuivereZaken wil ik een bijdrage leveren aan het creëren van een leef- en werkomgeving waar mensen individueel en in gezamenlijkheid optimaal tot hun recht kunnen komen. Ik wil bijdragen aan de kwaliteit en integriteit van organisaties door mensen te stimuleren tot het aangaan van de (innerlijke) dialoog; een proces van verruimen, verdiepen en verbinden.”
Info: mariekedonders@zuiverezaken.nl

Tamira Waszink is eigenaar van Bintt:
“Ik ben een verbinder en diep geïnteresseerd in mensen, geschiedenis en duurzame oplossingen. Met inspirerende lesprogramma’s op maat wil ik kinderen en jeugd laten nadenken over natuur, gezond eten en duurzaamheid. Ik wil ze dichter bij de natuur, hun geschiedenis en hun eigen identiteit brengen met een positieve houding naar mens en milieu.”

Info: tamira@bintt.org